แสดงทั้งหมด 15 ผลลัพท์

ทวีปอเมริกาเป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ของโลกแต่ชนิดและคุณภาพกาแฟที่ผลิตได้ก็มีความแตกต่างอย่างมาก และแม้ว่าผลผลิตของบราซิลจะครอบคลุมตลาดกาแฟโลกกว่า 1 ใน 3 แต่ความสนใจเริ่มหันไปสู่สายพันธุ์กาแฟที่แปลกไปจากเกษตรกรรายย่อย เช่น สายพันธุ์เกอิชา ที่ปลูกในปานามา นอกจากนี้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความตื่นตัวในเกษตรกรยั่งยืน และการทำฟาร์มกาแฟแบบสหกรณ์กำลังเปลี่ยนวิธีการเก็บเกี่ยวและปลูกกาแฟในทวีปอเมริกา

787.00 ฿5,955.00 ฿
643.00 ฿4,835.00 ฿
850.00 ฿6,445.00 ฿
769.00 ฿5,815.00 ฿
706.00 ฿5,325.00 ฿
670.00 ฿5,045.00 ฿
877.00 ฿6,655.00 ฿
850.00 ฿6,445.00 ฿
850.00 ฿6,445.00 ฿
787.00 ฿5,955.00 ฿
สินค้าหมดแล้ว
840.00 ฿7,500.00 ฿
สินค้าหมดแล้ว
998.00 ฿8,500.00 ฿
สินค้าหมดแล้ว
840.00 ฿7,500.00 ฿
สินค้าหมดแล้ว
3,413.00 ฿35,000.00 ฿
สินค้าหมดแล้ว
1,260.00 ฿10,400.00 ฿

ติดตั้งแอป LinLinCoffee อย่างรวดเร็ว

📥
×