Showing all 8 results

สำหรับผู้ประกอบการส่วนใหญ่เครื่องคั่วกาแฟแบบเชิงพาณิชย์จะแสดงถึงการลงทุนด้านการเงินที่สำคัญ ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าคุณกำลังมองหาแบบจำลองที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานและความสามารถในการทำงาน
นอกจากนี้ลองปรับปัจจัยในการปรับขนาดให้เหมาะสมกับการตัดสินใจของคุณและเลือกใช้เครื่องซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้ในอนาคตและสามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้น

Sale!
Sale!
5,200.00 ฿
Sale!
11,900.00 ฿
Sale!
NEW
14,999.00 ฿
Sale!
Sale!

เครื่องคั่วกาแฟพาณิชย์

เครื่องคั่วไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลกรัม

12,800.00 ฿
Sale!
19,500.00 ฿

เพิ่มแอพ LinLin Coffee เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

เพิ่มแอพ
×