Showing all 9 results

สำหรับผู้ประกอบการส่วนใหญ่เครื่องคั่วกาแฟแบบเชิงพาณิชย์จะแสดงถึงการลงทุนด้านการเงินที่สำคัญ ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าคุณกำลังมองหาแบบจำลองที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานและความสามารถในการทำงาน
นอกจากนี้ลองปรับปัจจัยในการปรับขนาดให้เหมาะสมกับการตัดสินใจของคุณและเลือกใช้เครื่องซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้ในอนาคตและสามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้น

19,500.00 ฿
Sale!

เครื่องคั่วกาแฟพาณิชย์

เครื่องคั่วไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลกรัม

14,000.00 ฿ 12,800.00 ฿
Sale!
Sale!