เมล็ดกาแฟกัวเตมาลา

769.00 ฿5,815.00 ฿

กาแฟจากภูมิภาคแอนติกัว เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่รู้จักกันดีในประเทศกัวเตมาลา เนื่องจากทั้งคุณภาพและปริมาณ ภูมิภาคนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีภูเขาไฟ 3 ลูก โดยอยู่สูงกว่า 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีสภาพการปลูกกาแฟในอุดมคติ ได้แก่

ล้างค่า