เครื่องคั่วไฟฟ้า ขนาด Transaid-10

12,800.00 ฿

ชื่อ วิธีทำอาหาร
เมล็ดกาแฟ 3 กก., 200° C, 35 นาที
เกาลัด 3.6 กก., 250 องศาเซลเซียส, 35 นาที