เครื่องคั่วกาแฟดิจิตอล Smola สีดำ

13,400.00 ฿

ชื่อ วิธีทำอาหาร
เมล็ดกาแฟ 2.4 กก., 200° C, 30 นาที
งาแห้ง 0.9 กก., 180° C, 20 นาที
ถั่วธรรมดา 2.4 กก., 200° C, 30 นาที
ถั่วลิสงตากแห้ง 2.4 กก., 200° C, 30 นาที
เกาลัด 3 กก., 250 องศาเซลเซียส, 30 นาที
ถั่วลิสงในเปลือก 900 กรัม 180 องศาเซลเซียส 20 นาที
เมล็ดทานตะวัน 900 กรัม 180 องศาเซลเซียส 20 นาที