เครื่องคั่วกาแฟพาณิชย์ กำลังการคั่วครั้งละ สแตนเลส พร้อมแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

8,990.00 ฿

ชื่อ วิธีทำอาหาร
เมล็ดกาแฟ 2.4 กก., 200° C, 30 นาที
งาแห้ง 1.2 กก., 200° C, 20 นาที
ถั่วธรรมดา 2.4 กก., 200° C, 30 นาที
ถั่วลิสงตากแห้ง 3 กก., 200° C, 30 นาที
เกาลัด 3 กก., 250 องศาเซลเซียส, 30 นาที
ถั่วลิสงในเปลือก 900 กรัม 250 องศาเซลเซียส 30 นาที
เมล็ดทานตะวัน 900 กรัม 250 องศาเซลเซียส 30 นาที

ติดตั้งแอป LinLinCoffee อย่างรวดเร็ว

📥
×