แสดง %d รายการ

ตำนานและประวัติศาสตร์ได้ทำให้การเพาะปลูกในเอเชียมีเอกลักษณ์อย่างที่มันเป็น จากเมล็ดกาแฟโรบัสต้าที่ผู้แสวงบุญแอบนำออกมาจากเยเมนไปยังอินเดียไปจนถึงการส่งออกมูลค่ามหาศาลที่บริษัท Dutch East India Company ได้รับจากเมล็ดกาแฟอินโดนีเซียในระหว่างศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันเอเชียเป็นผู้ผลิตเมล็ดกาแฟเกรดสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ ทว่าเยเมนนั้นเป็นข้อยกเว้นที่น่าจับตาเพราะการส่งออกกาแฟที่มีเอกลักษณ์ของเยเมนนั้นมีปริมาณน้อยมากแต่ความต้องการกาแฟเหล่านี้ก็ยังเพิ่มขึ้นทุกวัน

สินค้าหมดแล้ว